1- ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ NEDİR?

 

Asıl adı European Community Association Agreement (Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması) olan ve kısaca ECAA olarak anılan Ankara Anlaşması, 1963 yılında dönemin ortak pazarına mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara’da imzalanan ve taraf ülkelerin imza tarihinde var olan kanun, yönetmelik ve uygulamalarını Anlaşma geçerli olduğu müddetçe uygulama taahhüdü altına sokan bir anlaşmadır.

Birleşik Krallık (İngiltere, Galler,  İskoçya ve Kuzey İrlanda), 1973 yılında Avrupa Birliğine katılarak, daha önceden imzalanmış olan Ankara Antlaşması şartlarını da yerine getireceğini taahhüt etmiştir. Bu dönemde Birleşik Krallık Kanunları yabancılara, herhangi bir sınırlama olmaksızın Birleşik Krallık’ta iş kurabilme ve süresiz oturum izni alabilme hakkı sağlamaktadır.  Böylelikle taraf ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de Ankara Anlaşması vizesi ile her hangi bir şart aranmadan kendi işini kurabilme ve süresiz oturum izni alabilme hakkı doğmuştur.

 

2- KİMLER ANKARA ANLAŞMASI VİZESİNE BAŞVURU YAPABİLİR?

 

Ankara anlaşması vizesinin eğitim, dil, sermaye gibi genel asgari şartları yoktur. Ankara Antlaşması İngiltere vizesi ile İngiltere‘de serbest meslek sahibi olarak belirtilen iş alanı ile ilgili yeterli bilgi, tecrübe, sermaye ve gerçekçi bir iş planının varlığının ispat edilmesi yeterlidir.

 

Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurularını genel olarak üçe ayırmak mümkündür.

 

1- Serbest meslek sahibi olanların başvuracağı Ankara Anlaşması iş insanı vizesi;

 

 2-İngiltere’de yasal çalışma izinleriyle çalışan Türk vatandaşlarının başvuracağı Ankara Antlaşması çalışan vizesi

 

3- Ankara Anlaşması vizesi sahibi kişilerin aile üyelerinin başvurabileceği Ankara Anlaşması bağımlıları vizesidir.

 

* Serbest meslek sahibi olanlar yeterli bilgi, sermaye, gerçekçi bir iş planının varlığı ile İngiltere’de kendi işlerini kurabilir, başka bir işyerini devralabilir ya da ortaklık yapabilirler. Serbest meslek sahibi kişi kendi işini yapmak zorundadır bir başkasının yanında çalışma izni yoktur. Hali hazırdaki bir işyerine ortak olmak isteyenlerin ise ortak olunacak şirketin hisselerinin %51’ine sahip olması gerekir.

 

*Ankara Anlaşması çalışan vizesinde ise ;

İngiltere’de yasal olarak, aralık vermeden aynı iş yerinde bir sene süreyle çalışmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu işyerinde çalışmaya devam edebilmek ve İngiltere’deki hayatını sürdürebilmek için Ankara Antlaşması Çalışan Vizesi başvurusu yapabilirler.

 

İngiltere’de Ankara Antlaşması Çalışan Vizesi başvurunuz olumlu sonuçlandığı takdirde kişi;

 

  1. 1 ile 3 yıl arası aynı işverene bağlı olarak çalışmaya devam edebilirsiniz.
  2. 3 ile 4 yıl arası farklı işverene bağlı olarak ama aynı iş kolunda çalışabilirsiniz.
  3. 4 yıldan sonra herhangi bir işverene bağlı olarak herhangi bir işte çalışabilirsiniz.

Ankara Anlaşması Çalışan Vizesi sahipleri 10 yıllık bir iş yaşamının sonunda süresiz oturum izni için başvuru yapmak hakkına sahip olacaklardır. Süresiz oturum izni aldıktan 1 yıl, toplamda da 11 yılın doldurulmasıyla İngiltere vatandaşlığı için başvuruda bulunulabilir ve çifte vatandaşlığa geçiş yapılabilir.

 

*Bağımlı vizesi ise; Ankara Antlaşması Çalışan Vizesi sahiplerinin ve Ankara Anlaşması iş insanı vizesi sahiplerinin eşi ve 21 yaşın altındaki çocukları (öz, üvey ya da evlatlık farketmez) için vize sahibine bağımlı olarak aldıkları bir vize türüdür. Kişiler Ankara Anlaşması bağımlı vizesi ile İngiltere’de yaşayabilir. Eşler farklı bir işyerinde çalışabilir. Çocuklar İngiltere’de devlet okullarından eğitim alabilirler. Ayrıca ailecek sosyal haklardan faydalanabilme, National Health Services’in sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilme gibi daha birçok hakka sahip olurlar.

 

3 – ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ VİZE SAHİBİNE NE GİBİ HAKLAR SAĞLAR?

 

– Ankara Antlaşması vizesi sahipleri Birleşik Krallık’ta yerleşik yaşam hakkına sahip olurlar

–  Kişi, Ankara Antlaşması vizesi ile Birleşik Krallık’ta  kendi işini kurabilir ya da mevcut bir şirkete ortak olabilirler.

– Ankara Antlaşması vizesi ile Birleşik Krallık’a  yerleşen kişiler Birleşik Krallık vatandaşlarına sunulan ücretsiz sağlık hakkından faydalanabilirler.

– Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler askerlik hizmetlerini 38 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.

– ECAA Ankara Antlaşması vizesi kapsamında İngiltere’ye yerleşen kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında götürebilirler. Aile bireyleri kişinin vize başvurusunda beyan ettiği mesleği yapmakla yükümlü değildir. İstedikleri diğer bir alanda çalışabilirler.

 

4- BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?

Ankara Antlaşması İngiltere vizesine başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki belgelerin asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmelidir.

 

– Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişinin İngiltere’de yapmak istediği işin niteliğini ve bu işteki kişisel pozisyonunu detaylı olarak ifade eden bir iş planı

 

Vize başvurusunda bulunan kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gerçekçi ve gerekçeli olarak gösteren tahmini kazanç planlarını ifade eder belgeler

 

– Ankara Antlaşması vize başvurusunda bulunan kişinin beyan ettiği işi yapacak yetkinlikte olduğunu gösteren meslek ve eğitim belgelerinin, diplomalarının ve sertifikalarının asılları ve kopyaları ibraz edilmelidir.

 

– Başvuru sahibi kişi, eğer bir iş satın almayı ya da ortak olmayı düşünüyorsa, işin son 2 yıllık banka hesap ve muhasebe dökümleri ile bu işin neden satın alınmak istendiğini veya bu işe neden ortak olunmak istediğini açıkça ifade eden açıklama mektubu ile işe ilişkin varsa kira sözleşmesi

 

– ECAA – Ankara Antlaşması vizesine başvuruda bulunan kişi yapacağı işin gerektireceği sermayeyi sağlayabilecek ekonomik yeterlilikte olduğunu ispat etmelidir. Bunun için başvuru sahibi son 6 aylık banka hesap dökümlerini orijinalleri ve kopyaları ile birlikte sunmalıdır.

 

5- BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

Ankara Anlaşması vizesine Türkiye’den, İngiltere’den ya da bulunduğunuz ülkenin İngiltere konsolosluğundan başvuru yapabilirsiniz.

 

Yaklaşık 2 aylık hazırlık süreci vardır ancak bu süre başvuru dosyasının durumuna ve başvuru zamanına göre değişebilmektedir. Başvuru dosyası hazırlandıktan sonra ise Türkiye’den ve diğer ülkelerden yapılan başvurular 12 haftada, Birleşik Krallık ülkelerinden yani İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan yapılan başvurular ise 6 ayda sonuçlanmaktadır.

 

Önemle belirtmek gerekir ki; İngiltere’den başvuru yapılması halinde beklemede geçen bu 6 aylık süre zarfında kişinin çalışma izni olmadığı için çalışabilmesi mümkün değildir. Bu süreçte çalışmak yasak olup, cezası vardır.

 

Türkiye’den yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınıza 1 aylık vize verilir ve sizin derhal bu 1 ay içerisinde ülkeye giriş yapmanız ve size verilen BRP denilen çalışma ve oturma izniniz olduğunu gösteren kimlik kartını teslim almanız gerekir.

 

6- SÜRESİZ OTURUM VE VATANDAŞLIK

 

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler başlangıçta 1 yıl devamında ise 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıl çalıştıktan sonra, süresiz oturum için başvuru yapabiliyor ve toplam 5. yılın sonunda da vatandaşlık başvurusu yapma hakkını elde ediyorlardı.

Ancak 16 Mart 2018 tarihinde yapılan bir değişiklikle bu tarihten sonra Ankara Anlaşması vizesi ile Birleşik Krallık’ta bulunanların süresiz oturuma başvuru hakkı 5. yıldan sonrası için verilmiştir. Bu durumda verilen 1 yıllık vizeden sonra alınan 3 yıllık vize dolduğunda tekrar 3 yıllık uzatma vizesine başvuru yapılması gerekir. Toplam 5 yıllık süre dolduğunda ise süresiz oturuma başvuru hakkı elde edilir. Süresiz oturum hakkını elde eden kişi 1 yıl sonra vatandaşlık için başvuruda bulunabilir. 

Süresiz oturuma başvuruda bulunmak için;

Life in The UK adlı vatandaşlık sınavına ve dil sınavına girmek ayrıca kişi başı 2389 GBP ödeme yapmak gerekmektedir.

 

7- VİZE BAŞVURUSU AŞAMASINDA VERİLEN HİZMETLER

 

Büromuz Türkiye’de faaliyet gösteren bir avukatlık ofisidir. Verilen hizmet Türkiye’nin taraf olduğu Ankara Anlaşması konusunda Türk vatandaşlarının hakları konusunda hukuki danışmanlık hizmetidir.

 

Bu doğrultuda Ankara Anlaşması vizesine başvurmak isteyen müvekkillerimize;

 

–  İş planı hazırlanması

– Sunulacak iş planı doğrultusunda dosyaya konulacak evrakların belirlenmesi,  evrakların kontrolleri

-Londra’da bulunan göçmenlik uzmanı avukatımız tarafından dosyanın incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi için size rapor edilmesi

– Vize formlarınızın doldurulması

– İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Gaziantep’teki vize başvuru merkezlerinden (talep ettiğiniz her hangi birinden) randevunuzun alınması

 

8- VİZE SONRASI HİZMETLER

– BRP kartının ilgili Post Office’den teslim alınması

– Polis kaydının yapılması

– Banka hesabının açılması

– Şirket kurulumu

– National Insurance Number alınması

 

Bu hizmetler kişinin talebi halinde talep ettiği hizmetlere göre ayrıca fiyatlandırılır.  

 

9- ANKARA ANTLAŞMASI VİZESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1- Ankara Antlaşması vizesine başvurmak için dil şartı var mı?

Hayır, Ankara Anlaşması vizesine başvurmak için dil şartı aranmamaktadır. Ancak Birleşik Krallık’ta yaşayabilmeniz ve kurduğunuz işi devam ettirebilmeniz için ihtiyacınız olacak asgari düzeyde İngilizce’yi bilmeniz tavsiye edilir.

2- Ankara Antlaşması vizesine başvuru için üniversite mezunu olmak şart mı?

Hayır, Ankara Anlaşması vizesine başvurmak için üniversite mezunu olmanıza gerek yoktur. Önemli olan eğitiminizin ve deneyiminizin olduğu bir alanda iş kurma niyetinizin olması ve buna uygun iş planınızı destekler belgelerinizin olmasıdır. Başka bir deyişle yapmak istediğiniz işi yapabileceğinize kanaat getirmeye yeterli olacak özellik ve yeteneklere sahip olmanız ve bunu kanıtlayabilmeniz gerekir.

3- Ankara Anlaşması vizesine başvuru yapabilmek için banka hesabımda bulunması gereken asgari sermaye ne kadardır?

Ankara Anlaşması vize başvurusu için asgari sermaye koşulu yoktur. Ancak kişinin yapmayı planladığı işi kurmaya yetecek ve kendisini en az altı ay geçindirecek kadar sermaye tutarını hesabında göstermesi gerekir.

4- Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de başka bir işyerinde çalışabilir miyim?

Ankara Anlaşma iş insanı vizesi ile kendi işinizi kurmak üzere yapmış olduğunuz başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde başka bir iş yerinde çalışmanız mümkün değildir.

Ancak Birleşik Krallık’ta bir yıl süre ile yasal olarak kesinsiz bir şekilde aynı işyerinde çalışıyorsanız Ankara Anlaşması çalışan vizesine başvurabilirsiniz. Bu durumda çalıştığınız yerde 3. yılın sonuna kadar çalışmak zorundasınız. Daha sonra aynı iş kolunda farklı iş yerinde çalışabilirsiniz. 4. yılın sonunda ise başka bir iş kolunda ve başka bir iş yerinde çalışma hakkınız vardır.

5- Ankara Anlaşması vizesi başvuruları sırasında ”mülakat” uygulaması var mıdır?

Ankara Anlaşması vize başvurularında genel olarak mülakat yoktur. Ancak bazı durumlarda, görevli memurun başvuru dosyası kapsamında anlamadığı veya şüphede kaldığı hususlara açıklık getirmek için başvuru sahibini mülakata davet etmesi mümkündür.

6- Ankara Anlaşma vizesi ile ailem de benimle birlikte gelebilir mi?

Ankara Anlaşması vizesi başvuru sahibinin eşi ve 21 yaş altı çocukları Ankara Anlaşması bağımlı vizesi alarak kendisi ile birlikte gidebilir.

7- Birden çok kişi bir iş kurmak için bir araya gelerek başvuru yapabilir mi?

Evet birden çok kişi bir araya gelerek başvuru yapabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kişilerin yapılacak iş için gerekli eğitim ve deneyime yani o işle ilgili fayda sağlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmasıdır.

8- Başvuru süresi ne kadardır?

Başvuru süresi evraklarınızı eksiksiz bir şekilde ve zamanında teslim etmeniz koşulu ile 2 ay hazırlık sürecinden sonra +3 ay da karar süreci olmak üzere 5 ay sürmektedir. Bu durum başvuru zamanınıza ve dosyanızın kapsamına göre değişebilir.

İngiltere içinden yapılan başvurular ise 3 aylık hazırlık sürecinden sonra +6 ay karar süreci olmak üzere toplam  9 aydır.

9- Başvuru ile ilgili garanti veriyor musunuz? Başvuru reddedilirse itiraz edebilir miyim?

Gerek Ankara Anlaşması vize başvuruları gerekse başka bir İngiltere vizesi başvurusu konusunda hiç kimsenin garanti verebilmesi mümkün değildir. Başvuru İngiltere İç İşleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması Türk İş İnsanı Vizesi ile ilgilenen bölümü tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru sonucuna ilişkin karar mekanizması başvuru konusunda danışmanlık yapan avukat ya da göçmenlik danışmanı değildir. Bu nedenle başvurunuzun olumlu sonuçlanacağına dair bir garanti vermemiz mümkün değildir.

Başvurunuzun reddi halinde ise itiraz edebilirsiniz.

8- Başvuru ücreti ne kadardır ve ne zaman ödenir?

Harcanacak mesai, dosya kapsamında başvurulacak kişi sayısı, başvurunun ortaklı olup olmaması başvuru ücretini belirlemektedir. Bu nedenle başvuru ücreti her dosya için ayrıca hesaplanmaktadır. İletişim bölümündeki formu doldurup göndermeniz halinde sizin için ücret hesaplaması en kısa sürede yapılacaktır.

Başvuru ücretinin %50’si işe başlamadan önce, kalan %50’si ise iş planının kontrol için tarafınıza gönderilmesinden hemen önce alınır. Bu aşama başvurudan hemen önceki aşamadır.

 

8- Başvuru ne kadar sürede sonuçlanır ?

Evraklarınızı eksiksiz bir şekilde ve zamanında teslim etmeniz koşulu ile dosya hazırlık sürecimiz 1 ay ile 45 gün arasında değişmektedir. Vize başvurunuzu yaptıktan sonra ise karar süreci Türkiye içinden (ve Birleşik Krallık hariç diğer ülkelerden) başvurularda maksimum 3 ay, İngiltere içinden başvurularda ise maksimum 6 aydır. Bu durum başvuru zamanınıza ve dosyanızın kapsamına göre değişebilir.

9- Başvuru reddedilirse itiraz edebilir miyim?

Gerek Ankara Anlaşması vize başvuruları gerekse başka bir İngiltere vizesi başvurusu konusunda hiç kimsenin garanti verebilmesi mümkün değildir. Başvuru İngiltere İç İşleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması Türk İş İnsanı Vizesi ile ilgilenen bölümü tarafından değerlendirilmektedir. Başvurunuzun reddedilmesi halinde red sebebinin içeriğine göre itiraz edebilir ya da yeni bir başvuru yapabilirsiniz.

10- Danışmanlık ücreti ne kadardır?

Harcanacak mesai, dosya kapsamında başvurulacak kişi sayısı, başvurunun ortaklı olup olmaması verilecek hizmetin süresini dolayısıyla da danışmanlık ücretini belirlemektedir. Bu nedenle danışmanlık ücreti her dosya için ayrıca hesaplanmaktadır. İletişim bölümündeki formu doldurup göndermeniz halinde sizin için ücret hesaplaması en kısa sürede yapılacaktır.